Proiectul “9.000 de suflete”“9.000 souls”

Proiectului “9 000 de suflete” este inspirat de invatatura lui Isus data ucenicilor Lui:

“ Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…”

Atitudinea Domnului fata de sufletele oamenilor ne-a determinat pe noi sa initiem acest proiect:

“Isus a văzut mult norod şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.“

Se urmareste prezentarea directa si personala a Evangheliei sufletelor in zona de misiune RESO. Prin evanghelizare personala si prin studii biblice, ne dorim ca oamenii sa inteleaga mesajul de dragoste al lui Dumnezeu si sa raspunda chemarii Lui.

Activitati in cadrul proiectului:

 • Discutii personale cu oamenii / evanghelizare
 • Studii biblice
 • Vizite facute celor dornici sa fie invatati
 • Evanghelizare din casa in casa
 • Sondaje  cu caracter evanghelistic
 • Distribuire  de materiale crestine ( text, audio, video)

Cum poti sa te implici:

 • Roaga-te regulat pentru :
  • sufletele din Oltenia- in special pentru cei abordati de  lucratorii din cadrul proiectului 9000 de suflete;
  • pentru lucratorii din cadrul proiectului  ( dragoste pentru oameni, curatie, curaj, intelepciune, rabdare, pasiune )
  • pentru alti lucratori / voluntari;
  • Implicare pesonala. Vizitati-ne pe termen scurt / lung si luati parte alaturi de lucratorii locali  la  activitatile de evanghelizare, studiile biblice, vizite, etc.
  • Suport financiar: pentru achizitionarea de materiale de studiu biblic, transport, sprijin financiar al lucratorilor din cadrul proiectului.
  • Promovarea proiectului in biserica / organizatia  dumneavoastra

“9,000 souls” project

is inspired by the teachings of Jesus to His disciples:

“Go therefore and make disciples of all nations …”.

His heart for people’s souls has led us to initiate this project:

“Jesus saw a large crowd and he had compassion on them, because they were as sheep not having a shepherd: and he began to teach many things “

The project aims personal and direct presentation of the Gospel to the every soul in RESO* ministry area. Through personal evangelism and Bible studies, we want people to understand the message of love God has for them and to respond to His call.

 Activities within the project:

– Personal discussions with the people / evangelism
– Bible Studies
– Visits made to those willing to hear and learn more about God
– Evangelism from house to house
– Evangelistic surveys
– giving Christian literature to people

Get involved:

Pray regularly:

– for the people’s souls from Oltenia, especially those approached by the workers of 9,000 souls Project
– for 9000 souls Project current workers (love for people, purity, courage, wisdom, patience, passion)
– for other workers / volunteers;

Personal involvement:

– Visit us on short / long term mission trip and take part with local workers in evangelism, Bible studies, visits, etc.

Financial support:

– to purchase Bible study materials, transport, financial support for the 9000 souls project workers.
Promote the project in your church / organization

 

Contact us:
Costea Raul
costea_raul@yahoo.com
*RESO- Spreding the Gospel in Southern Oltenia, Romania
https://bisericasperanta.ro/eng/