Întâlnire publică Mărturii, gând practic
31
Iulie, 2018

Duminică, în timpul programului de închinare de seara, am avut un timp special. Cântările de lauda au alternat cu mărturii ale celor prezenți,  despre modul in care Dumnezeu i-a încurajat în ultima perioadă.

Dumnezeu ne cheamă să fim lumini.
Îmi doresc să fiu la dizpoziția Lui.

Roxana Valman

Am hotărât să renunț la încercările mele de a deține controlul. Vreau să fiu încrezător în modul de lucru al lui Dumnezeu, relaxat dar în același timp implicat în slujirea semenilor.

Costea Alexe

Oricare ar fi împlinirile familiale, îmi doresc să nu mă părăsească niciodată bucuria mântuirii oferite de Dumnezeu.

Ileana Elena

Dumnezeu ascultă rugăciunile. A intervenit in viata mea in doua situații limita si si-a dovedit credinciosia si bunatatea.

Ana Bura

Nu sunt liniștită dacă Dumnezeu nu-mi spune cel puțin un lucru în fiecare zi. Vreau sa evit apatia spirituala și sa-mi notez zilnic  aspecte din relația mea personala cu Dumnezeu.

Costea Irina

Dumnezeu ascultă rugăciunile. A intervenit in viata mea in doua situații limita si si-a dovedit credinciosia si bunatatea.

Ana Bura

Pastor Costea Raul

Pericolul înțelegerii greșite a Bibliei

Gând aplicativ

Este important sa ai discernământul de a primi ce trebuie, de a asculta pe cine trebuie și la fel de important, sa respingi ceea ce nu este de folos pentru sufletul tău.  Nu este chiar asa de simplu! Va dau un exemplu. Astăzi la Craiova am ajuns cu călătoria noastră biblică la botezul Domnului. Dacă v-as întreba pe dumneavoastră, care a fost scopul pentru care Domnul Isus s-a botezat, ce ați răspunde? 

Un răspuns pe care l-am primit a fost: pentru a ne da nouă un exemplu. Dacă așa este, înseamnă ca ar trebui sa ne botezam toți la vârsta  de treizeci de ani?

La fel și noi, de multe ori ne deplasam in zona aceasta a ignorantei pentru ca nu cunoaștem toate lucrurile. Și cel mai recomandat ar fi sa va asigurați ca aveți o înțelegere corectă a Scripturii întrebând un slujitor al bisericii. Înainte de a face afirmații publice, înainte sa dezvoltați sau sa împărtășiți aceste convingeri personale, întrebați un slujitor al bisericii. Ce vrea să transmită textul biblic într-o anumita situație? Despre cine vorbește sau cum pot sa aplic in viata mea?

Sa rămâneam în sfera textului biblic referitor la botezul Domnului, din Matei capitolul 3, unde Ioan Botezătorul încerca sa-L oprească pe Domnul Isus. 

Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”

Ce trebuia împlinit? Ce trebuia sa împlinească Domnu Isus?

Atunci, Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 

Ce trebuia sa împlinească Domnul Isus prin botezul Lui? Fără  a dezvolta prea mult acest subiect as vrea sa va reamintesc de rolul lui Moise din Vechiul Testament, acela de a duce poporul din Egipt în Canaan. În 1 Corinteni este scris: 

…toţi au fost botezaţi în nor și în mare, pentru Moise; Și în acest drum, Moise și poporul au trebuit sa treacă prin mare.

Dacă pentru evrei, Moise a fost eliberatorul care a condus poporul afara din robia egipteană, tot astfel, în perioada Noului Testament, Israel aștepta un alt eliberator, pe Mesia, recunoscut prin aceleași elemente pe care le-a avut și Moise: apa și Duhul Sfânt.

Citim in Isaia capitolul 63 : 

Atunci poporul Său și-a adus aminte de zilele străvechi ale lui Moise și a zis: „Unde este Acela care i-a scos din mare, cu păstorul turmei Sale? Unde este Acela care punea în mijlocul lor Duhul Lui cel sfânt; care povăţuia dreapta lui Moise, cu braţul Său cel slăvit, care despica apele înaintea lor, ca să-Și facă un Nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească?” 

Moise a fost confirmat de Dumnezeu în perioada aceea ca mesia care-l eliberează pe popor din sclavie. La fel Isus, trebuia sa fie confirmat ca Mesia care eliberează și pentru lucrul acesta era necesar botezul lui Isus și coborârea Duhului Sfânt peste El.

De îndată ce a fost botezat, Isus a ieșit din apă. Și, în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel și venind peste El. Și din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” 

Dacă botezul Domnului Isus reprezinta o confirmarea a Lui ca Mesia, botezul credinciosului reprezinta o identificare a acestuia cu Mesia. Chiar dacă la nivel spiritual are loc  o unire prin credința în lucrarea mântuitoare a Domnului Isus, botezul este o mărturie publica a unirii noastre cu Dumnezeu. 

De aceea este foarte important sa înțelegem ca uneori putem sa facem noi  sau sa preluam greșeli de la predicatorii sau de la resursele crestine din mediul online. Cu siguranță,  aceștia pot fi bine intenționați dar si ei sunt limitați în înțelegere.

Sugestia mea este să vă asigurați că vă supuneți autorității bisericii locale înainte de a dezvolta anumite convingeri și crezuri personale care mai apoi se vor transforma în  practici.

Suntem o biserica imperfecta dar care funcționează potrivit rânduielii lăsate de Dumnezeu.

Cereți explicații !

Și chiar dacă nici noi nu reușim sa înțelegem imediat un text , fiți permisivi și răbdători. Poate va fi nevoie de timp să ne rugam și sa cerem lumina de la Dumnezeu. Căci asta ne dorim, să ne supunem Cuvântului lui Dumnezeu și să nu dezvoltam păreri personale care sa ne conducă mai apoi la aplicații greșite.

Distribuie