Slujire

Scriptura spune:

Am fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele. (Efeseni 2.10b).

Aceste “fapte bune” constituie slujba  Bisericii “Speranta”.