Str. Nicolae Titulescu, Nr. 166, Drăgănești-Olt

Slujire Misionară – Bold Petrișor – Mai 2024

Jun 17, 2024

Isus, Mântuitorul și Învățătorul

„Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; și crezând, să aveți viața în Numele Lui.” (Ioan 20:30,31)

Studiul Cuvântului

Luna aceasta am fost binecuvântați prin studiul Cuvântului și mărturisirea Evangheliei. În preajma Paștelui, împreună cu grupul de casă, am studiat ultimele trei capitole din Evanghelia după Ioan. Am meditat asupra suferințelor Domnului, morții și învierii Lui, și am citit despre aparițiile Sale după înviere.

Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere și a avut discuții personale cu cei care mergeau pe drumul Emausului. Întâlnirea aceea le-a schimbat imediat planul de a rămâne în Emaus și s-au întors în aceeași zi la ucenici în Ierusalim. Domnul a vorbit cu Toma, care a făcut acea declarație frumoasă că Isus este Domnul și Dumnezeul lui, după ce a văzut și a înțeles puterea învierii Lui. De asemenea, Domnul a avut o discuție cu Petru, trimițându-l să îngrijească și să păstorească Biserica din dragoste pentru El.

Rând pe rând, ucenicii au fost ajutați să treacă peste întristarea și frica ce îi stăpânea. Domnul Isus le-a arătat dragoste și i-a încurajat să mărturisească despre iertarea în El, mai întâi în Ierusalim, apoi până la marginile pământului. Aceștia au fost gata să își dea viața pentru El.

Evanghelizare

În preajma sărbătorilor Paștelui, am vizitat familii și am vorbit cu ele despre două lucruri: suferințele Domnului Isus, care au fost pentru răscumpărarea noastră din păcat și pentru a ne da acces liber la Tatăl în cer, și despre ce trebuie să facem pentru a avea parte de această salvare, adică să venim cu credință și pocăință înaintea lui Dumnezeu.

La evanghelizarea de pe stradă, am întâlnit oameni deschiși la Evanghelie. Am discutat despre cum putem ajunge în cerul despre care Domnul Isus a promis că va merge să-l pregătească pentru ca și noi să fim cu El. Pe stradă, am vorbit cu Marian, în vârstă de 50 de ani, care avea multe întrebări despre Dumnezeu. A întrebat dacă rugăciunea la sfinții care au murit este valabilă și primită de Dumnezeu. După ce i-am explicat că Biblia spune că Domnul Isus este singurul Nume în care trebuie să ne rugăm și că nu există alt nume dat oamenilor prin care să fie mântuiți, și că El este singurul Mijlocitor între noi și Dumnezeu, Marian a spus că și el crede mai degrabă ce spune Biblia. I-am oferit un Nou Testament și l-am încurajat să citească pentru a descoperi mai multe răspunsuri.

Rugăciune

Aducem în rugăciune pe toți cei care au auzit vestea bună a Evangheliei: pe cei pe care i-am vizitat acasă și pe cei pe care i-am întâlnit pe stradă. Domnul să ne întărească și pe noi să vestim Cuvântul cu îndrăzneală și putere.

Distribuie