Str. Nicolae Titulescu, Nr. 166, Drăgănești-Olt

Existăm doar prin harul lui Dumnezeu

Valori și Viziune

Viziune

Ne dorim să fim noi, și să vedem și alte comunități de credincioși, care experimentează speranța lui Dumnezeu și care o duc mai departe, începând din locul în care trăiesc până la marginile pământului. 

Misiune

Misiunea noastră este să ducem speranță prin împlinirea nevoilor spirituale și fizice ale semenilor noștri.
Vrem ca biserica noastră să-L facă cunoascut pe Dumnezeu prin fapte, prin atitudine, cuvinte și gânduri, în fiecare aspect al vieții, în relațiile pe care le avem în familie sau în societate.

Cum ducem speranța?

Misiunea noastră este să ducem speranță prin împlinirea nevoilor spirituale și fizice ale semenilor noștri.
Vrem ca biserica noastră să-L facă cunoascut pe Dumnezeu prin fapte, prin atitudine, cuvinte și gânduri, în fiecare aspect al vieții, în relațiile pe care le avem în familie sau în societate.

Echipăm oameni care să ducă mai departe Vestea Bună a mântuirii oferite în dar de Dumnezeu.

Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu și unii cu alții, de aceea legăm parteneriate cu cei care ne împărtășesc viziunea și valorile. Suntem conștienți că mare este secerișul și puțini sunt lucrătorii.

Iar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor fizice ale oamenilor dezvoltăm proiecte sociale care să aducă bucurie în inimile celor care au nevoie.

Biblia - Cuvântul lui Dumnezeu

Noi credem în cele șaizeci și șase de cărți ale Vechiului și Noului Testament, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu, înregistrarea completă a dezvăluirii de sine a lui Dumnezeu pentru omenire. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale.

Prin urmare, cei care se dedică studierii textului biblic în mod literal, ținând cont de genul scrierii și de contextul socio-istorico-gramatical, pot înțelege Cuvântul lui Dumnezeu.

Scriptura este pe deplin demnă de încredere și reprezintă singura noastră autoritate, suficientă și finală pentru întreaga viață în materie de credință și practică. Deși ea trebuie înțeleasă și aplicată la nivel personal și practic, interpretarea ei trebuie să fie una comunitară (2 Timotei 3:16-17Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu şi de folos pentru învăţătură, pentru mustrare, pentru îndreptare, pentru instruire în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi pe deplin echipat pentru orice lucrare bună., 2 Petru 1:20-21Înainte de toate, trebuie să ştiţi că nici o profeţie din Scriptură nu s-a născut din propria imaginaţie a cuiva. Căci nici o profeţie n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, conduşi de Duhul Sfânt.).

DUMNEZEU TRIUNIC

Noi credem într-unul viu și adevărat Dumnezeu, veșnic (Ioan 17:3Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe Care L-ai trimis Tu.), existent în unitate perfectă ca trei Persoane egale și pe deplin divine: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt (Matei 28:19-20Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului!“).

Fiecare membru al Dumnezeirii are funcții diferite, execută roluri distincte dar complementare în creație și în istoria răscumpărării omului. Toate cele trei persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă, și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare (Ioan 1:1-4La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El şi nici un lucru care a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor., Faptele Apostolilor 5: 3-4Petru i-a zis: „Ananias, de ce ţi-a umplut Satan inima ca să-L minţi pe Duhul Sfânt, păstrând pentru tine o parte din preţul ogorului? Dacă rămânea nevândut, nu rămânea el al tău? Şi, după ce a fost vândut, nu erau banii la dispoziţia ta? De ce ai pus la cale acest lucru în inima ta? Nu pe oameni i-ai minţit, ci pe Dumnezeu!“).